Àrea Internacional


“Departament d’assessorament en comerç internacional a la mida de les seves necessitats”.

Global CityEl nostre ampli coneixement dels mercats i les jurisdiccions internacionals ens permet oferir-li el millor assessorament en el complex procés d’expansió empresarial internacional. Analitzem els mercats potencials i realitzem l’estructura empresarial més  adient en el país que compleixi amb les seves expectatives o les seves necessitats.

La nostra posició de consultors internacionals mercantils ens permet la creació de noves societats en qualsevol  jurisdicció a nivell mundial i amb col·laboradors externs en el lloc d’interès dels nostres clients: Europa, Àfrica, Amèrica o Àsia.

La nostra qualitat de consultors internacionals ens permet assessorar-lo davant  l’adquisició de qualsevol mercaderia o actiu comercial, financer o immobiliari, amb total serietat i transparència, en els països que millor s’adapten a les seves necessitats de negoci o inversió. També podem establir les  relacions necessàries amb ambaixades i consolats,  amb la xarxa exterior de càmeres de comerç espanyola, etc.

newyork2Planejament fiscal i societari per aconseguir optimitzar les tributacions dintre de la més estricta legalitat nacional i internacional.

A Guillén Assessors disposem d’experiència i coneixements sobre els acords de Lliure Comerç vigents, i sobre els beneficis i els avantatges que poden suposar per a les seves exportacions o importacions. A més, l’assessorarem per tal d’optimitzar sempre el rendiment i donar el màxim de valor als seus productes.