Àrea Fiscal


Sense una planificació fiscal adequada, els seus beneficis poden convertir-se en pèrdues”.

posta de solA Guillén Assessors tenim un servei d’assessorament fiscal complet. El nostre principal objectiu és reduir al màxim la tributació dels nostres clients, siguin d’empresa o particulars, tot complint amb la legislació vigent.

A més, el nostre departament li facilitarà tota la informació necessària per tal que pugui fer-se una idea exacta de la seva situació financera, i li donarà les eines per tenir un control més estricte del pressupost.

Serveis: -Assessorament i representació dels nostres clients, inspeccions tributàries, recursos i reclamacions, declaracions d’IVA, IAE i IRPF, resum anual d’operacions…