Àrea Comptable


Només si té la informació que necessita, podrà prendre la decisió correcta a temps”

businnessLa informació és una peça clau per prendre decisions a l’empresa. A Guillén Assessors ho sabem. Per això disposem d’una àrea comptable que s’encarrega de crear i actualitzar la base de dades amb tots els números de la seva empresa. Tots els clients gaudeixen d’una operativa senzilla i eficaç amb una comunicació privilegiada. Perquè a l’hora de prendre una decisió, compti amb la màxima informació actualitzada i veraç.

En base a les dades actualitzades mensualment, elaborem un informe comptable amb tota la informació necessària per a la presa de decisions.

Serveis: assessorament i interpretació de balanços, comptabilitat d’empresa i professionals, preparació d’informes, ràtios, diaris,…